Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Heatterm Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 05.12.2023. Viimeisin muutos 24.04.2024.
 
1. Rekisterinpitäjä
Heatterm Oy ,Länsikaari 6 B ,07900 Loviisa
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Juha Jääskeläinen ,juha.jaaskelainen@heatterm.fi ,+358 50 303 2729
 
3. Rekisterin nimi
Heatterm Oy:n asiakasreksiteri,markkinointia ja sidosryhmiä varten,sekä verkkopalvelun käyttäjärekisteri.
 
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja laillinen käsitteyperuste.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaiden tilausten,
kyselyiden,markkinoinnin ja palveluiden kehittämisen sekä asiakkuuksien hoitamisen tms.liittyvät toimenpiteet.
Rekisterin ylläpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella,sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi.
Henkilötietojen käsittely on mahdollista rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakassuhteen hoitamiseksi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: verkkosivuston käyttäjät.Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti kahden
vuoden ajan viimeisen tarjouksen tai laskun lähettämisestä.
Verkkosivujen kävijätietoja käsitellään vuoden ajan.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten
verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Google LLC https://policies.google.com/privacy toimii EU-U.S. Privacy Shield-ohjelman puitteissa,joten
tietojen siisto on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan laillista .https://www.dataprivacyframework.gov/
Google
LLC salaa hallussaan olevat tiedot riippumatta siitä missä ne tiedot ovat.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien,esim.palomuurien,käyttäjätunnuksien ja
salasanojen suojaamina.Käyttäjätietoja käsittelevät vain ne henkilöt joiden toimenkuvaan se sisältyy.
 
8. Evästeet
Kun vierailet jollain verkkopalvelumme sivulla, selain tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä

tekstitiedostoja.Evästeiden tarkoitus on tunnistaa käyttäjän selain seuraavaa verkkosivuvierailua varten.
Rekisterinpäjä käyttää evästeitä kävijäliikenteen seuraamista varten.
Käyttäjä voi selaimen asetuksissaan joko hyväksyä ja estää evästeiden käytön,evästeet voi estää myös tapaus-
kohtaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

Yhteystiedot

Länsikaari 6B
FI-07900 Loviisa
info@heatterm.fi

Tietosuojaseloste

Kotisivut yritykselle toteutti: Haven Porvoo